Akonadi server başlatılırken hata

Akonadi server başlatılırken hata

Mesajgönderen havok » 23 Oca 2010, 13:31

Merhaba arkadaşlar Akonadi server başlatılırken hata veriyor.Öncelikle mysql ayarlarını hallettim .mysql çıktısı aşağıdaki gibidir.
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 23
Server version: 5.0.84 Source distribution

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

Göründüğü gibi mysql de sorun yok tablo oluşturup istediğim verileri çekebiliyorum ancak akonadi server başlatılırken hata veriyor.Hata çıktısı şu şekildedir.

[akonadiserver] Database process existed unexpectedly during intial connection!
[akonadiserver] executable: "/usr/libexec/mysqld"
[akonadiserver] arguments: ("--defaults-file=/root/.local/share/akonadi//mysql.conf", "--datadir=/root/.local/share/akonadi/db_data/", "--socket=/root/.local/share/akonadi/db_misc/mysql.socket")
[akonadiserver] stdout: ""
[akonadiserver] stderr: "100123 12:29:26 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [ERROR] Fatal error: Please read "Security" section of the manual to find out how to run mysqld as root!
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [ERROR] Aborting
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete
[akonadiserver]
[akonadiserver] "
[akonadiserver] exit code: 1
[akonadiserver] process error: "Unknown error"
[akonadiserver] "[
[akonadiserver] 0: akonadiserver(_Z10kBacktracev+0x35) [0x8051f65]
[akonadiserver] 1: akonadiserver [0x8052446]
[akonadiserver] 2: [0xffffe400]
[akonadiserver] 3: /lib/libc.so.6(gsignal+0x46) [0xb76ac456]
[akonadiserver] 4: /lib/libc.so.6(abort+0x188) [0xb76ade08]
[akonadiserver] 5: /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x8d) [0xb7a360dd]
[akonadiserver] 6: akonadiserver(_ZN15FileDebugStream9writeDataEPKcx+0xc4) [0x80537d4]
[akonadiserver] 7: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0x9e) [0xb7ac993e]
[akonadiserver] 8: /usr/lib/libQtCore.so.4 [0xb7ad6afe]
[akonadiserver] 9: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x68) [0xb7ad6e18]
[akonadiserver] 10: akonadiserver(_ZN6QDebugD1Ev+0x44) [0x804d4b4]
[akonadiserver] 11: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer20startDatabaseProcessEv+0x1a3c) [0xb7e0d31c]
[akonadiserver] 12: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServerC1EP7QObject+0x72) [0xb7e0f942]
[akonadiserver] 13: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer8instanceEv+0x56) [0xb7e10a46]
[akonadiserver] 14: akonadiserver(main+0x313) [0x804cb93]
[akonadiserver] 15: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb76976a5]
[akonadiserver] 16: akonadiserver [0x804c7b1]
[akonadiserver] ]
[akonadiserver] "
ProcessControl: Application 'akonadiserver' returned with exit code 255 (Unknown error)
[akonadiserver] Database process existed unexpectedly during intial connection!
[akonadiserver] executable: "/usr/libexec/mysqld"
[akonadiserver] arguments: ("--defaults-file=/root/.local/share/akonadi//mysql.conf", "--datadir=/root/.local/share/akonadi/db_data/", "--socket=/root/.local/share/akonadi/db_misc/mysql.socket")
[akonadiserver] stdout: ""
[akonadiserver] stderr: "100123 12:29:26 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [ERROR] Fatal error: Please read "Security" section of the manual to find out how to run mysqld as root!
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [ERROR] Aborting
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:26 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete
[akonadiserver]
[akonadiserver] "
[akonadiserver] exit code: 1
[akonadiserver] process error: "Unknown error"
[akonadiserver] "[
[akonadiserver] 0: akonadiserver(_Z10kBacktracev+0x35) [0x8051f65]
[akonadiserver] 1: akonadiserver [0x8052446]
[akonadiserver] 2: [0xffffe400]
[akonadiserver] 3: /lib/libc.so.6(gsignal+0x46) [0xb7870456]
[akonadiserver] 4: /lib/libc.so.6(abort+0x188) [0xb7871e08]
[akonadiserver] 5: /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x8d) [0xb7bfa0dd]
[akonadiserver] 6: akonadiserver(_ZN15FileDebugStream9writeDataEPKcx+0xc4) [0x80537d4]
[akonadiserver] 7: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0x9e) [0xb7c8d93e]
[akonadiserver] 8: /usr/lib/libQtCore.so.4 [0xb7c9aafe]
[akonadiserver] 9: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x68) [0xb7c9ae18]
[akonadiserver] 10: akonadiserver(_ZN6QDebugD1Ev+0x44) [0x804d4b4]
[akonadiserver] 11: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer20startDatabaseProcessEv+0x1a3c) [0xb7fd131c]
[akonadiserver] 12: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServerC1EP7QObject+0x72) [0xb7fd3942]
[akonadiserver] 13: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer8instanceEv+0x56) [0xb7fd4a46]
[akonadiserver] 14: akonadiserver(main+0x313) [0x804cb93]
[akonadiserver] 15: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb785b6a5]
[akonadiserver] 16: akonadiserver [0x804c7b1]
[akonadiserver] ]
[akonadiserver] "
ProcessControl: Application 'akonadiserver' returned with exit code 255 (Unknown error)
[akonadiserver] Database process existed unexpectedly during intial connection!
[akonadiserver] executable: "/usr/libexec/mysqld"
[akonadiserver] arguments: ("--defaults-file=/root/.local/share/akonadi//mysql.conf", "--datadir=/root/.local/share/akonadi/db_data/", "--socket=/root/.local/share/akonadi/db_misc/mysql.socket")
[akonadiserver] stdout: ""
[akonadiserver] stderr: "100123 12:29:27 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [ERROR] Fatal error: Please read "Security" section of the manual to find out how to run mysqld as root!
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [ERROR] Aborting
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete
[akonadiserver]
[akonadiserver] "
[akonadiserver] exit code: 1
[akonadiserver] process error: "Unknown error"
[akonadiserver] "[
[akonadiserver] 0: akonadiserver(_Z10kBacktracev+0x35) [0x8051f65]
[akonadiserver] 1: akonadiserver [0x8052446]
[akonadiserver] 2: [0xffffe400]
[akonadiserver] 3: /lib/libc.so.6(gsignal+0x46) [0xb76be456]
[akonadiserver] 4: /lib/libc.so.6(abort+0x188) [0xb76bfe08]
[akonadiserver] 5: /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x8d) [0xb7a480dd]
[akonadiserver] 6: akonadiserver(_ZN15FileDebugStream9writeDataEPKcx+0xc4) [0x80537d4]
[akonadiserver] 7: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0x9e) [0xb7adb93e]
[akonadiserver] 8: /usr/lib/libQtCore.so.4 [0xb7ae8afe]
[akonadiserver] 9: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x68) [0xb7ae8e18]
[akonadiserver] 10: akonadiserver(_ZN6QDebugD1Ev+0x44) [0x804d4b4]
[akonadiserver] 11: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer20startDatabaseProcessEv+0x1a3c) [0xb7e1f31c]
[akonadiserver] 12: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServerC1EP7QObject+0x72) [0xb7e21942]
[akonadiserver] 13: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer8instanceEv+0x56) [0xb7e22a46]
[akonadiserver] 14: akonadiserver(main+0x313) [0x804cb93]
[akonadiserver] 15: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb76a96a5]
[akonadiserver] 16: akonadiserver [0x804c7b1]
[akonadiserver] ]
[akonadiserver] "
ProcessControl: Application 'akonadiserver' returned with exit code 255 (Unknown error)
[akonadiserver] Database process existed unexpectedly during intial connection!
[akonadiserver] executable: "/usr/libexec/mysqld"
[akonadiserver] arguments: ("--defaults-file=/root/.local/share/akonadi//mysql.conf", "--datadir=/root/.local/share/akonadi/db_data/", "--socket=/root/.local/share/akonadi/db_misc/mysql.socket")
[akonadiserver] stdout: ""
[akonadiserver] stderr: "100123 12:29:27 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [Warning] option 'max_join_size': unsigned value 18446744073709551615 adjusted to 4294967295
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [ERROR] Fatal error: Please read "Security" section of the manual to find out how to run mysqld as root!
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [ERROR] Aborting
[akonadiserver]
[akonadiserver] 100123 12:29:27 [Note] /usr/libexec/mysqld: Shutdown complete
[akonadiserver]
[akonadiserver] "
[akonadiserver] exit code: 1
[akonadiserver] process error: "Unknown error"
[akonadiserver] "[
[akonadiserver] 0: akonadiserver(_Z10kBacktracev+0x35) [0x8051f65]
[akonadiserver] 1: akonadiserver [0x8052446]
[akonadiserver] 2: [0xffffe400]
[akonadiserver] 3: /lib/libc.so.6(gsignal+0x46) [0xb7762456]
[akonadiserver] 4: /lib/libc.so.6(abort+0x188) [0xb7763e08]
[akonadiserver] 5: /usr/lib/libQtCore.so.4(_Z17qt_message_output9QtMsgTypePKc+0x8d) [0xb7aec0dd]
[akonadiserver] 6: akonadiserver(_ZN15FileDebugStream9writeDataEPKcx+0xc4) [0x80537d4]
[akonadiserver] 7: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN9QIODevice5writeEPKcx+0x9e) [0xb7b7f93e]
[akonadiserver] 8: /usr/lib/libQtCore.so.4 [0xb7b8cafe]
[akonadiserver] 9: /usr/lib/libQtCore.so.4(_ZN11QTextStreamD1Ev+0x68) [0xb7b8ce18]
[akonadiserver] 10: akonadiserver(_ZN6QDebugD1Ev+0x44) [0x804d4b4]
[akonadiserver] 11: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer20startDatabaseProcessEv+0x1a3c) [0xb7ec331c]
[akonadiserver] 12: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServerC1EP7QObject+0x72) [0xb7ec5942]
[akonadiserver] 13: /usr/lib/libakonadiprivate.so.1(_ZN7Akonadi13AkonadiServer8instanceEv+0x56) [0xb7ec6a46]
[akonadiserver] 14: akonadiserver(main+0x313) [0x804cb93]
[akonadiserver] 15: /lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xe5) [0xb774d6a5]
[akonadiserver] 16: akonadiserver [0x804c7b1]
[akonadiserver] ]
[akonadiserver] "
ProcessControl: Application 'akonadiserver' returned with exit code 255 (Unknown error)
"akonadiserver" crashed too often and will not be restarted!

Görünen o ki bir hata var ve bu hatayı çözmek istiyorum.
Hata : akonadiserver] 100123 12:29:27 [ERROR] Fatal error: Please read "Security" section of the manual to find out how to run mysqld as root!

Arkadaşlar bu hatayı nasıl giderebilirim yada sornsuz bir şekilde akonadi serveri nasıl başlatabilirim.Yardımlarınız için sağol..

Saygılar.
Kullanıcı avatarı
havok
Üye
Üye
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 23 Mar 2006, 01:00

mysqld root olarak çalıştırın

Mesajgönderen Kandalf » 23 Oca 2010, 17:27

Sorun mysqld çalışması ile ilgili. Komut satırından mysql çalıştırmayı deneyin. Gerekiyorsa açılışta çalıştırılacak şekilde yapılandırın. Hatada MySQL belgelerinde security bölümüne bakın diyor.

Görüşmek üzere...

:D
Ya kendimize bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız!
Kullanıcı avatarı
Kandalf
Moderatör
Moderatör
 
Mesajlar: 3738
Kayıt: 04 Eyl 2003, 00:00
Konum: Eskişehir

Mesajgönderen havok » 25 Oca 2010, 09:48

mysql ve mysqld çalışıyor konsoleden gerekli tüm işlemleri yaptım hatta internette araştırma yapıp security ile ilgili ne varsa baktım zaten kafam oraya takıldı yani neden security bölümüne bak diyor anlamadım ki.Yardımların için sağol.Enixmanın dergisini indirdim inceleyeceğim. Kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
havok
Üye
Üye
 
Mesajlar: 40
Kayıt: 23 Mar 2006, 01:00


Dön Slackware

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron